Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Всеукраїнське професійне громадське об'єднання лікарів за фахом «медична психологія», лікарів суміжних спеціальностей (психотерапія, психіатрія, сексологія, наркологія) і психологів.

Була створена 7 квітня 2011 року. Основною метою Асоціації є об'єднання лікарів-психологів, науковців, студентів, що навчаються за відповідним фахом в Україні для задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів, сприяння розвитку фаху лікар-психолог в Україні.

Почесним президентом Асоціації є доктор психологічних наук, професор Максименко Сергій Дмитрович.

УАЛіП налічує близько 200 активних членів. В структурі Асоціації постійно працюють Наглядова рада, Наукова рада, Молодіжна рада, етична та контрольно-ревізійна комісії, 3 департаменти та 7 відділів